RO EN
»
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de prelucrare a datelor

1. Informatii generale

MIB PRODCOM SRL, denumit in continuare Operator de date cu caracter personal, urmărește şi se asigură în permanență că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE .

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online (IP), sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora. Daca sunteti vizitator al site-ului, MIB PRODCOM va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi IP-ul sau adresa de email, in masura in care doriti sa ne contactati in acest fel.

3. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al MIB PRODCOM SRL de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului. Monitorizam timpul pe care il petreceti pe site, ce alegeti sa vizualizati.

4. Durata pentru care va prelucram datele

MIB PRODCOM SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nu sunt comunicate catre terti.

6. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:
 • a. dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Titular, în conformitate cu cerinţele legale;
 • b. dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 • c. dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexact care o privesc, respectiv de a obţine completarea datelor cu caracter personal cu caracter personal care sunt incomplete, inclusive prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 • d. dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege;
 • e. dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • f. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Mib Prodcom către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • g. dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
 • h. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrare automată, inclusive crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • i. dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta; Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
Pentru exercitarea oricarui din drepturile de mai sus puteti alege oricare dintre modalitatile urmatoare:
 • a. trimiteti o solicitare scrisa pe adresa societatii, str. Tedor Mihali nr. 39-44, Spatiul Comercial 1 parter
 • b. trimiteti o solicitare pe adresa de email dpo@mibprodcom.ro.